Πιστοποίηση ΠΤΠΕ

Τον Δεκέμβριο του 2020 το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
 Οι παρακάτω καθηγητές ορίστηκαν ως μέλη της εξωτερικής επιτροπής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ:

#1 Καθηγητής John Spiridakis, (πρόεδρος επιτροπής) Πανεπιστήμιο St. John's, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
#2. Καθηγητής Leonidas Kyriakides Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
#3. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελεονώρα Παπαλεοντίου-Λούκα Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος πιστοποιήθηκε επιτυχώς λαμβάνοντας τον ανώτατο βαθμό.

Η αναλυτική έκθεση πιστοποίησης είναι διαθέσιμη από εδώ .