Εσωτερική Αξιολόγηση

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης πραγματοποιεί ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών όπου περιλαμβάνονται στοιχεία για τη λειτουργία, τις υποδομές, το προσωπικό και τους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος, καθώς και το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο που παράγεται σε αυτό.

Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΤΠΕ

Α8. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2019-2020

Α7. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2018-2019

Α6. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2017-2018

Α5. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2015-2016

Α4. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2014-2015

Α3. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2013-2014

Α2.Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ, Τροποποιήσεις, Νοέμβριος 2013

Α1.Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ ακαδ. έτος 2009-2013 (αφορά σε 4 ακαδ. έτη)