Εξωτερική Αξιολόγηση

Η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης έγινε στις 2-4 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θέσει η Α.ΔΙ.Π., τις ημέρες εκείνες η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που όρισε η Α.ΔΙ.Π επισκέφθηκε το Τμήμα και συνομίλησε με τους διδάσκοντες, τη Γραμματεία και τους φοιτητές, ενώ στη συνέχεια συνέταξε σχετική έκθεση.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Δεκέμβριος 2013

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Παρουσιάσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης – Δεκέμβριος 2013

 1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
 2. Πρακτική Άσκηση
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 4. Ερευνητικό έργο ΠΤΠΕ
 5. Φοιτητικά θέματα και μορφωτικές ανταλλαγές
 6. Θέματα πρόσβασης, ΦμΕΑ
 7. Δράσεις εξωστρέφειας
 8. Ενδεικτικές φωτογραφiες απo τις κοινωνικeς δρασεις του ΠΤΠΕ  (Μερος α')
 9. Ενδεικτικές φωτογραφiες απo τις κοινωνικeς δρασεις του ΠΤΠΕ  (Μερος β’)
 10. Εσωτερική αξιολόγηση - Συμπεράσματα
 11. Εσωτερική αξιολόγηση - Στρατηγικές ανάπτυξης
 12. Παρουσίαση βιβλιοθήκης