Εξωστρέφεια

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται σε τακτική συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, με στόχο τη σύνδεσή του με την τοπική, την περιφερειακή κοινωνία, αλλά και με το σύνολο της χώρας. Στις δράσεις του υπάρχει αναμφίβολα και η διάσταση της διεθνούς προσπάθειας για εξωστρέφεια, που τροφοδοτείται από τη διεθνή ερευνητική και ακαδημαϊκή δράση των μελών του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και με άλλα Τμήματα ελληνικών αλλά και ξένων πανεπιστημίων. Επιπλέον, το ΠΤΠΕ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ανοιχτές Θύρες» (‘Open Days’), ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων, με σκοπό την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές σε όλα τα Τμήματά του. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προσφέρεται ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης για το Τμήμα προς τους ενδιαφερόμενους/νες μαθητές και μαθήτριες των σχολείων, αλλά και πραγματοποίηση εργαστηρίων.