Επίτιμοι Διδάκτορες

Το ΠΤΠΕ έχει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου διδάκτορα στους/στις
εξής:

1. Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου (2002)
2. Νίκη Γουλανδρή (2006)
3. Μίκης Θεοδωράκης (2006)
4. Βασίλης Βασιλικός (2007)
5. Ξένια Καλογεροπούλου (2022)