Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2018-2019

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Δ.
Μαντζάρης
 Η. Καρασαββίδης
Η. Καρασαββίδης
           
15.00- 18.00  Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση

 Η. Καρασαββίδης

 Δ. Μαντζάρης

Γ. Αμπακούμκιν Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας 

Παρ. 15/03/2019, 12.00-15.00: Ψηφιακά Μέσα, Η. Καρασαββίδης

Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 05/03/2019