Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2017-2018

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Δ. Μαντζάρης  Η. Καρασαββίδης/
Δ. Μαντζάρης
Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Δ. Μαντζάρης Γ. Αμπακούμκιν Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας 

 
Τετάρτη 23/05/2018, 09:00-12:00, Κονταξή


Πέμπτη 24/05/2018, 09:00-12:00, Κονταξή


Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 18/05/2018