Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2023-2024

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ_Η. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 Διαθέσιμη προς χρήση

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_Γ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 Διαθέσιμη προς χρήση

 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

ΠΤΠΕ_Αναπλήρωση Κονταξή

Δευτέρα 15/4/2024 και 22/4/2024, 9.00 έως 12.00

Τρίτη 16/4/2024 και 23/4/2024, 9.00 έως 12.00

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 08/04/2024