Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2022-2023

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Γραπτό Ακαδημαϊκό Λόγο Ι/II Γραπτό Ακαδημαϊκό Λόγο Ι/II Μαθηματική σκέψη, μαθησιακές τεχνολογίες και παιδική ηλικία
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Προσχολική ηλικία και χώροι κατασκευών (ΠΕ) – Α. Πανταζής  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση  ΠΜΣ ΠΤΠΕ_Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι

 Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση ΠΜΣ ΠΤΠΕ_Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι

 Διαθέσιμη προς χρήση

Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού(ΠΤΔΕ)

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

Προσχολική ηλικία και χώροι κατασκευών (ΠΕ) – Α. Πανταζής 

Τρίτη 10/01/23  ώρα 11:00 - 14:00 


 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 09/01/2023