Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2020-2021

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Ψηφιακά μέσα – Η. Καρασαββίδης Ψηφιακό παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη (ΘΕ) – Η. Καρασαββίδης Γαλλικά ΙΙ (ΞΓ) – Δ. Κάκαρη 
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση  ΠΤΔΕ_Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Η/Υ

 Διαθέσιμη προς χρήση

Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές (ΨΕ) – Γ. Αμπακούμκιν Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Ψηφιακά μέσα – Η. Καρασαββίδης ΚΕΠΙΣ

 ΠΤΔΕ_Διδασκαλία και Μάθηση με τη Χρήση ΤΠΕ

Ψηφιακά Μαθηματικά: Ενσώματη εμπειρία και δράση (ΘΕ) – Α. Χρονάκη ΚΕΠΙΣ

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

Έρευνα στο Ψηφιακό Παιχνίδι, 

Πέμπτη  26/05/2022 από 18.00 έως 19.00 και την

Παρασκευή 27/05/2022 από 16.00 έως 17.30
Σημείωση: Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις ενόψει τις πανδημίας
covid19, το τρέχον χειμερινό εξάμηνο (2021-22) η αίθουσα  είναι
διαθέσιμη για εκπαιδευτικές ή άλλες χρήσεις με τη χρήση μάσκας.Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 24/05/2022