Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2022-2023

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Διαθέσιμη προς χρήση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ-Η. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ψηφιακά Μέσα-ΠΤΠΕ
           
15.00- 18.00  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΠΤΠΕ
ΠΜΣ ΠΤΠΕ_Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι

 Ψηφιακά Μέσα-ΠΤΠΕ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Η ΟΜΑΔΑ-Γ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση ΠΜΣ ΠΤΠΕ_Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι

 Διαθέσιμη προς χρήση

 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

 ΠΤΔΕ_Μαθηματικά και Λογοτεχνία 

Πέμπτη 09/03/23  ώρα 12:00 - 15:00 


 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 18/10/2023