Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2019-2020

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση

Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη_

Η.Καρασαββίδης

Εισαγωγή στον προγραμματισμό_

Η.Καρασαββίδης  

Δ.Μαντζάρης

 Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη_

Η.Καρασαββίδης

Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Ψηφιακά μέσα _Δ.
Μαντζάρης
Ψηφιακά μέσα_Δ.
Μαντζάρης

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό_ 

Η.Καρασαββίδης

Δ.Μαντζάρης

Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές_

Γ.Αμπακούμκιν

Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Ψηφιακά μέσα_Δ. Μαντζάρης Ψηφιακά μέσα_Δ.
Μαντζάρης

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό_ 

Η.Καρασαββίδης

Δ.Μαντζάρης

Εισαγωγή στον προγραμματισμό_

Δ.Μαντζάρης

Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

14/2 και 21/2 09:00-12:00

Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  

 
Τρίτη 18/2 και ώρα 12:00-15:00 και την Τετάρτη 19/2 και ώρα 9:00-12:00   

Ελένη Κονταξή
Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 13/02/2020