Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2018-2019

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Α. Χρονάκη
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση  Η. Καρασαββίδης
Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας 

14/11/2018: 12.00-21.00: Α. Χρονάκη
28/11/2018: 18.00-21.00: Α. Χρονάκη
29/11/2018: 18.30-20.30: Α. Χρονάκη
30/11/2018: 12.00-14.00: Α. Χρονάκη
12/12/2018: 14:30-14:30: Ε. Κονταξή
15/12/2018: 11:00-17:00: Μ. Παπαδοπούλου
15/12/2018: 17.00-19.30: Α. Χρονάκη


Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 05/12/2018