Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2017-2018

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Η. Καρασαββίδης Δ. Μαντζάρης  Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Δ. Μαντζάρης Η. Καρασαββίδης Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Δ. Μαντζάρης Δ. Μαντζάρης Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας 

Τετάρτη 22/11/2017, 18:00-20:00, Κονταξή 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 15/11/2017