Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2016-2017

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Η. Καρασαββίδης Διαθέσιμη προς χρήση  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Η. Καρασαββίδης Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας 

Δευτέρα 22/05, 12:00-14:15, Κονταξή 
Πέμπτη 25/05, 12:00-16:00, Καρασαββίδης 
Παρασκευή 26/05, 12:00-16:00, Καρασαββίδης
Τετάρτη 31/05, 12:00-15:00, Σουλιώτου

 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 22/05/2017