Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2023-2024

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ_Η. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ψηφιακά Μέσα
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 Ψηφιακά Μέσα

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_Γ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση Ψηφιακά Μέσα

 Διαθέσιμη προς χρήση

 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

-ΠΤΠΕ_Διδακτική της Ιστορίας και Μουσεία: Παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση

Δευτέρα 3/6/2024  18.00 έως 21.00

-Ελένη Κονταξή

Τρίτη 4 Ιουνίου από τις 9.00 έως τις 14.00

Στοιχεία  Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 31/05/2024