Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ 2020-2021

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00- 12.00  Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
12.00- 15.00 Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
15.00- 18.00  Διαθέσιμη προς χρήση  Διαθέσιμη προς χρήση 

 Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση
           
18.00- 21.00 Διαθέσιμη προς χρήση  Διαθέσιμη προς χρήση 

 Διαθέσιμη προς χρήση

Διαθέσιμη προς χρήση Διαθέσιμη προς χρήση

 

Δεσμεύσεις Αίθουσας  

-
Σημείωση: Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις ενόψει τις πανδημίας
covid19, το τρέχον χειμερινό εξάμηνο (2020-21) η αίθουσα δεν είναι
διαθέσιμη για εκπαιδευτικές ή άλλες χρήσεις.Στοιχεία 
Επικοινωνίας:  Τηλ.  2421074727,  e-mail:  iokyriaz-at-uth.gr 

Ημ. Ενημέρωσης: 13/02/2020