Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, οδηγίες για την αναγνώριση των μαθημάτων μετά την επιστροφή των φοιτητών/τριών καθώς και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ERASMUS προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής261.12 KB
Οδηγίες για την αναγνώριση των μαθημάτων Erasmus14.19 KB
Βεβαίωση αναγνώρησης μαθήματος Erasmus155.5 KB
Αίτηση αναγνώρησης μαθημάτων Erasmus144.98 KB