Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS

Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (Erasmus)

Γενικά για εισερχόμενους και εξερχομένους φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κινητικότητας μελών  (φοιτητών, προσωπικού) της ακαδημαϊκής κοινότητας «Erasmus Plus» το Π.Τ.Π.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζει τόσο την κινητικότητα των μελών ΔΕΠ όσο και των φοιτητών, εξερχομένων και εισερχομένων.
Στην επιλογή των υποψηφίων το Τμήμα λαμβάνει υπόψη του: τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής  γλώσσας και της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
Στόχος είναι πάντα η ενίσχυση της συμμετοχής και η αύξηση της κινητικότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (τόσο των φοιτητών, όσο και των μελών ΔΕΠ και των διοικητικών υπαλλήλων) με παράλληλη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου σπουδών και της βέλτιστης ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης.
Η διάρθρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε, τόσο από πλευράς υποχρεωτικών όσο και από πλευράς μαθημάτων επιλογής βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας αλλά και του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, τις εκπαιδευτικές τάσεις αλλά και τις μαθησιακές απαιτήσεις όπως διαμορφώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τους εξερχόμενους φοιτητές/τριες:
Στην επιλογή των υποψηφίων το Τμήμα λαμβάνει υπόψη του: τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της γλώσσας της χώρας υποδοχής υπό μορφή ύπαρξης σχετικών πιστοποιήσεων, το σύνολο των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει ο φοιτητής  υπό τη μορφή των διδακτικών μονάδων που έχει περάσει στο έτος το οποίο βρίσκεται, και τέλος, το συνολικό βαθμό που έχει πετύχει μέχρι τη στιγμή της αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για τους  εισερχόμενους φοιτητές/τριες:
Δεδομένης της κεντρικής δομής διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus το Τμήμα ακολουθεί και εφαρμόζει τις πρακτικές και οδηγίες που διαμορφώνονται από τη σχετική επιτροπή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Η θέση του Τμήματος είναι η συνεχής διεύρυνση των συνεργασιών και η αύξηση της διεθνοποίησής του, κάτι το οποίο γίνεται πράξη χρόνο με το χρόνο, με τη συνεχή αύξηση των συνεργασιών μέσω Erasmus με Ιδρύματα του εξωτερικού.
Τα τελευταία χρόνια το Π.Τ.Π.Ε αύξησε τις συνεργασίες του με  Ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται σε όλη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα κράτη (διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τη Δανία, το Βέλγιο, τη Πορτογαλία και τη Γερμανία).

Δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο τις διμερείς συμφωνίες του ΠΤΠΕ με ιδρύματα του εξωτερικού:

 http://erasmus.uth.gr/docs/_8_11_2023.pdf

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, οδηγίες για την αναγνώριση των μαθημάτων μετά την επιστροφή των φοιτητών/τριών καθώς και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση να περιηγηθούν προσεκτικά στον ιστότοπο του ιδρυματικού «Γραφείου Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από τον κάτωθι σύνδεσμο:

http://erasmus.uth.gr/gr/

Για το ακαδημαικό έτος 2023-2024, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΠΤΠΕ αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Βασίλης Πανταζής, Γεώργιος Αμπατζίδης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στο εαρινό εξάμηνο, προσφέρεται στα αγγλικά το μάθημα "Σπουδές Φύλου και Λογοτεχνία" (διδάσκουσα Ε. Σηφάκη)  http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1534-gender-studies-and-literature-spoydes-fyloy-kai-logotexnia.

Για τους εισερχόμενους φοιτητές/τριες με Erasmus+, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει και άλλα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα (βλ. πίνακα εδώ).   

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ERASMUS προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής183.49 KB
Οδηγίες για την αναγνώριση μαθημάτων Erasmus14.72 KB
Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων Erasmus144.98 KB