"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

Ολοκληρώθηκε η B’ φάση του Προγράμματος - Εργαστηρίου με θέμα: “Σχεδιασμός και Παραγωγή Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας”.

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» διοργάνωσε Εργαστήριο στις 25 έως 26 Μαΐου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα: «Αξιολόγηση κατατεθειμένων προτάσεων για δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν φοιτητές του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και εν ενεργεία Νηπιαγωγοί του Νομού μας, οι οποίοι παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε αυτοαξιολόγηση και μέλη όλων των εμπλεκόμενων φορέων έκαναν αξιολόγηση των εργασιών στις συγκεκριμένες  δράσεις.

Οι εργασίες αφορούσαν τις εξής θεματικές ενότητες: Ανακύκλωση, Νερό, Δάσος, Διατροφή και Περιβάλλον, Γεωργία με τις εξής τέσσερις προσεγγίσεις για την κάθε Θεματική Ενότητα, οι οποίες σχεδιάστηκαν με βάση τους άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία):

  • Τρόποι προβληματισμού (ερωτήσεις κρίσεως) για ανάδυση εννοιών
  • Οπτικά εργαλεία - μέσα κινητοποίησης
  • Κείμενα ιστοριών ή παραμυθιών ή κείμενα για διαλόγους σε κουκλοθέατρο
  • Περιγραφές παιχνιδιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το εργαστήριο - σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε πεδίο, όπου έγινε πειραματικά ενδεικτική εφαρμογή κάποιων δραστηριοτήτων.

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" Β΄ΦΑΣΗ