ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ"

Τύπος Εκδήλωσης: 
Ημερίδα

Διημερίδα συνοδευόμενη από Βιωματικό Εργαστήριο και Εκπαιδευτική Επεξεργασία Μουσείων

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποσκοπώντας να ανταποκριθεί στο αίτημα της εκπαιδευτικής κυρίως κοινότητας για παροχή υποστήριξης ως προς την εκπαιδευτική αξιοποίηση μουσείων και χώρων πολιτισμικής αναφοράς, αποφάσισε την οργάνωση Διημερίδας με τίτλο "Μουσειακή εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013. Υπεύθυνες της Διημέριδας είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη Νάκου και η επίκουρος καθηγήτρια και μέλος του Εργαστηρίου, Νίκη Νικονάνου.

Με στοχο την πολύπλευρη επεξεργασια του θέματος, η Διημερίδα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει Βιωματικό εργαστήριο και η εκπαιδευτική επεξεργασία του πρώτου μουσείου θα πραγματοποιηθούν στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Συμπληρωματική επεξεργασία μουσείων θα πραγματοποιηθεί σε μουσεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα, 14-15/9/2013 και 21-22/9/2013, αντίστοιχα. Με βάση τον σχεδιασμο αυτό, η συνολική διάρκεια του συνολικού προγράμματος θα ειναι 26 ώρες, οι οποίες θα καλυφθούν σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου 2013.

Η Διημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και απόφοιτους ΑΕΙ διαφορετικών κατευθύνσεων. Στους συμμετέχοντας θα δοθεί βεβαίωση ενεργούς συμμετοχής καθώς και σχετικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Το κόστος συμμετοχής είναι 30 ευρώ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης και δωρεάν παρακολούθησης της Διημέριδας από προπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Δείτε στο επισυναπτόμενο το πρόγραμμα της Διημερίδας "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ" και άλλες πληροφορίες.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ.pdf349.12 KB