Κλειστό και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Ενημέρωση φοιτητριών και φοιτητών

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου, 18:00-20:00, Αίθουσα Σκουβαρά

Κλειστό και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων 

Ενημέρωση σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 12:00-14:00, Αίθουσα Σκουβαρά

Υποδοχή Πρωτοετών