Ωρολόγιο πρόγραμμα με αλλαγή αίθουσας για το α' εξάμηνο

Τα μαθήματα «Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα» και «Ψυχολογία της μάθησης» του α' εξαμήνου θα διεξάγονται στο εξής κάθε
Τρίτη 3-6 μ.μ. και 6-9 μ.μ. στην αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του
Π.Τ.Π.Ε. (Κτίριο Δελμούζου, 1ος όροφος). Τα Σεμινάρια της Τετάρτης θα πραγματοποιούνται στο εξής στην αίθουσα Ι (Κτίριο Δελμούζου, 2ος όροφος).

Οι αλλαγές φαίνονται στο επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΧΕ 13-14.doc166 KB