Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υποστηρικτικού έργου στο Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική
Ηλικία» καλεί σε συνεργασία φοιτήτριες του Α' και του Γ' εξαμήνου σπουδών
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για παροχή υποστηρικτικού έργου. Το
υποστηρικτικό έργο θα αφορά τρεις (3) συνολικά θέσεις και θα ισοδυναμεί με
μερική απασχόληση 12-15 ωρών εβδομαδιαίως ανά θέση στη διάρκεια του
χειμερινού εξαμήνου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο
αρχείο. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που
επίσης επισυνάπτεται.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Πρ.εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Υποστηρικτικό έργο.docx26.89 KB
Αίτηση παροχής υποστηρικτικού έργου.docx23.78 KB