Σεμινάριο «Τα είδη του κολλάζ: διδακτική προσέγγιση»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΖ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΑΖ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/11/13.

Σεμινάριο «Τα είδη του κολλάζ: διδακτική προσέγγιση»
Σεμινάριο «Τα είδη του κολλάζ: διδακτική προσέγγιση»
Σεμινάριο «Τα είδη του κολλάζ: διδακτική προσέγγιση»