«Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προφορικής αφήγησης, ως εργαλείο μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική Εκπαίδευση».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τσιλιμένη Τασούλα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2009

Συνεργάτες:

Πέτρος Πανάου,επίκ. Καθ. στο Παν. Λευκωσίας,

Γραίκος Νικ., Σχ. Σύμβουλος Ν.Πιερίας

υπ. Διδ. ΑΠΘ., Αντωνιάδου Ιωάννα, νηπιαγωγός


Σύντομη περιγραφή: Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την αξιοποίηση και την ένταξη της προφορικής αφήγησης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων. Εξετάζεται τόσο η παρουσία και η χρήση της αφήγησης στην εκπαίδευση όσο και  η σύνδεσή της με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Γλώσσα, την Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η  Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών για την αντιμετώπιση καταστάσεων απώλειας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβάλλοντος κλπ. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται στη βάση μέσα από σεμινάρια για την αφήγηση.