Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) στην πληροφόρηση – διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων όσον αφορά στην ένταξη τους

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1999).
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/1999
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2000

Ρόλος: Επιστημονικός συνεργάτης

Δημοσιεύσεις: Κακανά, Δ., Καμαριανός, Δ., Μεταλλίδου, Π., Λάμνιας, Κ., Μπότσογλου, Κ., Μιχαλοπούλου, Αικ.(2000) Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των μαθητών, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2 - 4 Νοεμβρίου 2000, 639-649.