Στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θέμα του θανάτου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μπονώτη Φωτεινή
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 3544).
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2007

Σύντομη περιγραφή: Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θάνατο και την ικανότητά τους –όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι- να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς συμπεριφορές απέναντι στο θάνατο και να στηρίξουν τα παιδιά που βιώνουν μια τραυματική απώλεια.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

 Λεονταρή, Α., & Μπονώτη, Φ. (2009, Mάιος).Στάσεις εκπαιδευτικών και μελλοντικών εκπαιδευτικών ως προς την αντιμετώπιση του θέματος του θανάτου στη σχολική τάξη. Στο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (Οργανωτής) Η συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Συμπόσιο στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Βόλος 

Λεονταρή, Α.,  Μπονώτη, Φ., Δερμιτζάκη,  Ε., & Οικονόμου, Α. (2013, Μάιος). Το θέμα του θανάτου στη σχολική τάξη: Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών.  Στο Φ. Μπονώτη & Ε. Δερμιτζάκη (Οργανωτές). Αντιλήψεις των παιδιών για τη μεταθανάτια ζωή και το Θεό και αντιμετώπιση του θανάτου στο σχολικό περιβάλλον. Συμπόσιο στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη.