ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Έκθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος: "Σχεδιασμός, Οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων", με πρωτοβουλία του επίκουρου καθηγητή  Κωνσταντίνου Μάγου, θα πραγματοποιηθεί  έκθεση εκπαιδευτικού υλικού με περιεχόμενο σχετικό με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η έκθεση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς και Μέλη ΔΕΠ.