ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Άλλο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαιδεύσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπέυθυνο το   Βασίλειο Στρογγυλό, και η Α’Βάθμια Εκπαίδευση Νομού Μαγνησίας με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Συρρή Μιχάλη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των εκπαιδευτικών του δήμου για να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και για αυτό το σκοπό  διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Διαφοροποιημένη διδασκαλία" .

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο σχεδιασμός διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

To σεμινάριο θα διεξαχθεί 18-5-2013 στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 3ης Δημοτικού από 22 σχολεία του νομού Μαγνησίας.