ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, από το χειμερινό εξάμηνο του 2010 έως και το Εαρινό του 2013, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοσθεί από φοιτητές του ΠΤΠΕ εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά νηπιαγωγείου,  σε μουσεία του Βόλου. Τα μουσεία που λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη δράση είναι το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή, το  Μουσείο Τσαλαπάτα. Επιστημονική υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη Νάκου.