ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΈΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

Ανακοίνωση

Το  Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με υπεύθυνησ καθηγήτρια την Ειρήνη Νάκου, διοργανώνει στις 16-04-2013 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, την παρακάτω έρευνα-δράση.

Συλλογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων από φοιτητές με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για ζητήματα πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, και συμβολή τους στον σχεδιασμό αντίστοιχης παρέμβασης στο μουσείο.