ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Τύπος Εκδήλωσης: 
Άλλο

Το  Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα επεξεργασίας μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών θεμάτων. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτήτριες του τμήματος. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ειρήνη Νάκου.