ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "MATHEMATICS AND TECHNOLOGY IN THE BODY OF EDUCATION: THE GENDER PERSPECTIVE"

Τύπος Εκδήλωσης: 
Συνέδριο
‘Mathematics, Technologies, Education: the gender perspective’

Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή - 18-19 Δεκεμβρίου, 2007
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Σκοπός του Συνεδρίου
Οι επιστήμες και ειδικότερα η Τεχνολογία και τα Μαθηματικά αποτελούν την ενσάρκωση του μοντερνιστικού ονείρου της ισχύος, της προόδου και της ανάπτυξης μέσω, είτε των εκπαιδευτικών ή/και των καθημερινών πρακτικών που στοχεύουν στο να «εξημερώσουν» το ανθρώπινο σώμα και να καλλιεργήσουν τη διάνοια ώστε να επιτυγχάνει την ορθολογική σκέψη. Όλο και περισσότερα στοιχεία υποδεικνύουν όμως ότι οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη συμμετοχή στη μελέτη των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας εξαιτίας του φύλου, του έθνους και της κοινωνικής τους τάξης. Ειδικότερα, οι Φυσικές Επιστήμες και η Εκπαίδευση – ως ανθρώπινη γνώση – θεωρούνται ως δύο διακριτοί και διχοτομημένοι κόσμοι. Ενώ οι επιστημονικές πρακτικές αντιμετωπίζονται ως «δυναμικές» (hard) και «αρρενωπές», η εκπαίδευση προσεγγίζεται ως «ήπια» (soft) και «θηλυκή». Τι λοιπόν συμβαίνει όταν τα μαθηματικά και η τεχνολογία, δύο παραδοσιακά «αρρενωποί» τομείς γνώσης εισάγονται στο σώμα της εκπαίδευσης; Παραμένουν «αρρενωπές» περιοχές, μετατρέπονται σε «θηλυκές», ή σε περιοχές «υβριδικής γνώσης»; Ποιες φαίνονται να είναι οι επιδράσεις της «αρρενωπής», της «θηλυκής» ή της «υβριδικής» προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση των Θετικών Επιστημών, καθώς επίσης και στις διάνοιες και στα σώματα των ανθρώπων; Με ποιον τρόπο οι κυρίαρχες Επιστημονικές Πρακτικές Λόγου επανα-πλαισιώνονται στις Εκπαιδευτικές Πρακτικές και πώς μια έμφυλη ανάλυση μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες για συνειδητοποίηση ότι η υβριδικότητα και η ποικιλία μπορούν να είναι εναλλακτικές φωνές στη σχολική γνώση;

Το Συνέδριο είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος που ασχολείται με το ζήτημα των σχολικών Μαθηματικών και των Τ.Π.Ε., και σκοπεύει να εξετάσει την τρέχουσα σκέψη και έρευνα πάνω στο φύλο, στα μαθηματικά και τις Τ.Π.Ε. όπως αλληλεπιδρούν μέσα στο σώμα της εκπαίδευσης. Το αντικείμενο του Συνεδρίου περιλαμβάνει – χωρίς να είναι περιορισμένο – θέματα που εκτίθενται παρακάτω:

Ένσαρκες προσεγγίσεις στο Φύλο ή/και την Επιστήμη
Αρρενωπότητες, θηλυκότητες, υβριδικότητες και επιστημονική γνώση
Κοινωνικές προοπτικές στο Φύλο ή/και την Επιστήμη
Μελέτες για την επιστήμη και την τεχνολογία
Έμφυλα σώματα, Ταυτότητες και Επιστημονικές Πρακτικές Λόγου
Φύλο, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε. και Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών
Φύλο, Επικοινωνία, Γλώσσα, Πρακτικές Λόγου και Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών
Φύλο, Φυλή, Κοινωνική Τάξη, κατηγορία και Επιστημονικές Πρακτικές Λόγου στην εκπαίδευση
Αυτό-εικόνα, αυτορρύθμιση, αυτό-αποτελεσματικότητα, Φύλο και Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Σύνδεσμοι: http://ltme.ece.uth.gr/gmt/committee.php