Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επιστήμες στο Σχολείο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2009

Συνεργάτες:

Κώστας Μάγος, Γιάννης Πεχτελίδης, Υβόν Κοσμά κ.α

Περιγραφή:

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη συγκρότηση προγράμματος εξειδίκευσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών. Οι μεθοδολογίες διδασκαλίας στις οποίες βασίστηκε το πρόγραμμα εστιάζουν στην δια βίου μάθηση ενηλίκων. Αποτελεί αναμόρφωση του προγράμματος ‘Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θετικές /Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Σχολείο’  (2006-2007).

Δημοσιεύσεις 

Χρονάκη, Α. κ.α. Τεχνικό Δελτίο