Παραλαβή εργασιών (Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες του γ' εξαμήνου, να παραλάβουν τις εργασίες που εκπόνησαν, στο εαρινό εξάμηνο 2012-2013, στο πλαίσιο του μαθήματος "Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού", από το γραφείο της κας Νάκου, την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ 14.00 και 15.00.