Πρόσκληση συμμετοχής σε Πανελλήνια έρευνα του ΕΠΙΨΥ για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών (HBSC/WHO)

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, πραγματοποιείται συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ  για την υλοποίηση μιας Πανελλήνιας έρευνας μεγάλης έκτασης για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών (HBSC/WHO). Η έρευνα αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τον συντονισμό του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκοτίας, υλοποιείται με την έγκριση του ΥΠΕΠΘ και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις διοικήσεις των σχολείων που έχουν επιλεγεί στο δείγμα.

Στην προσπάθεια αυτή προβλέπεται να συμμετάσχει και ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, θα αποτελέσουν την τοπική ερευνητική ομάδα. Η ομάδα αυτή  θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης της έρευνας τοπικά (Νομό Μαγνησίας) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές της.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Προβλέπεται μόνο η κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων των ερευνητών (εισιτήρια, βενζίνη).

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι μέσω της συμμετοχής στην Πανελλήνια αυτή Έρευνα, παρέχεται:

α. μια σημαντική δυνατότητα απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας  και

β. ατομική πιστοποίηση συμμετοχής σε αυτή την ερευνητική διαδικασία

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ανταποκριθείτε στην παραπάνω πρόσκληση, παρακαλείσθε να δηλώσετε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σας στην κα Μπονώτη (fbonoti [at] uth [dot] gr (fbonoti@uth.gr)) έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου.