Δηλώσεις διπλωματικών

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες του Γ' εξαμήνου να δηλώσουν το θέμα της διπλωματικής του εργασίας, καθώς και τον α' και β' επιβλέποντα στη γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι τις 07 Mαρτίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής μπορείτε να βρείτε στο σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/thesis_guidelines.pdf