ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004.

Οι φοιτητές που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παρ. 9α του αρθ. 80 του Ν.4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2004-2005, 2005-2006 ΚΑΙ 2006-2007.

Οι φοιτητές που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παρ. 9β του αρθ. 80 του Ν. 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2007-2008, 2008-2009,2009-2010 ΚΑΙ 2010-2011

Οι φοιτητές που υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παρ. 9γ του αρθ. 80 του Ν.4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα παρακάτω ακαδημαϊκά έτη:

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2007-2008, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015.

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2008-2009, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2009-2010, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2010-2011, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν σε φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι κατά την ψήφιση του Ν.4009/6-9-2011.

 

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά δυο έτη.

 

Για την περίπτωση μερικής φοίτησης, ο χρόνος σπουδών φθάνει μέχρι το διπλάσιο του προβλεπόμενου για τη λήψη του πτυχίου.