Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0307
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή του μαθήματος

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και γνωριμία των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες που αφορούν την εξέλιξη της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας και με ευρύτερο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Το μάθημα στοχεύει να:

(α) εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις συνθήκες ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδικού βιβλίου,

(β) να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τα λογοτεχνικά είδη και γένη,

(γ) να τους/τις φέρει σε επαφή με θεμελιώδη και βασικά λογοτεχνικά έργα και τους/τις εκπροσώπους της παιδικής λογοτεχνίας, δ) να εισάγει στους φοιτητές/τριες σε βασικές θεωρίες και απόψεις για την Π.Λ.

Το μάθημα έχει ως κεντρικό άξονα την κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου που διαμόρφωσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παιδικής Λογοτεχνίας και που συνέβαλλε γενικότερα στη διαμόρφωση της πορείας του παιδικού βιβλίου στη χώρας μας. Προσδιορίζονται θεωρητικές απόψεις που αφορούν το παιδί αναγνώστη και το ρόλος τους στην ερμηνεία και προσέγγιση της παιδικής λογοτεχνίας. Μεταφράσεις και διασκευές βιβλίων για παιδιά.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

• αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το παιδικό βιβλίο

• κατανοήσουν το ρόλο των αντιλήψεων για την παιδική ηλικία στη δημιουργία της παιδικής λογοτεχνίας

 • να γνωρίσουν είδη και γένη και δημιουργούς

• κατανοήσουν τη σύνδεση της λογοτεχνίας με την αγωγή του παιδιού και την εκπαίδευση

• κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής λογοτεχνίας

• κατανοήσουν ζητήματα της κριτικής της παιδικής λογοτεχνίας

• κατανοήσουν τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς και τις συμβάσεις του παιδικού βιβλίου

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

(α) γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και

(β) παράδοση και παρουσίαση από τις/τους φοιτήτριες/τές σύντομων εργασιών. Οι φοιτήτριες/τές αξιολογούνται συνδυαστικά. Σημείωση: Η επιτυχής εκπόνηση της εργασίας είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.  

Διδακτική μεθοδολογία

 Διαλέξεις, συζήτηση - εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, μελέτη 2 τουλάχιστον λογοτεχνικών βιβλίων από τους/τις φοιτητές/τριες.

Δικτυακή θέση μαθήματος

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
eisagogi_stin_paidiki_logotehnia.pdf178.32 KB