Εξέταση μαθήματος Συγχρονές Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα

Η εξέταση του μαθήματος Συγχρονές Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα- παρουσιάση εργασιών θα ξεκινήσει στις 16:15 (Τρίτη 27/01/2015).