«Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση»

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
10/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
02/2013

Συντονιστής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος: Γιώργος Ανδρουλάκης (ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Επιστημονικά Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού: Παπαδοπούλου Μαρία

Ιστότοπος του προγράμματος: http://greeklanglab.pre.uth.gr/el/ereunitika-programmata/elmego/

Συνεργάτες στην ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού

Γιώργος Ανδρουλάκης, Αν. καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ελένη Γκανά, Λέκτορας, ΠΤΕΑ, ΠΘ

Ρούλα Κίτσιου, Υπ. Διδάκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Μαρία Ποιμενίδου, Διδάκτορας, π. Σχολική Σύμβουλος

Αναστασία Ανδρίτσου, Κάτοχος μεταπτυχιακού, π. εκπαιδευτικός

Αργυρώ Παρασκευά, εκπαιδευτικός

Μαρίνα Μόγλη, υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ 

Επιστημονικά Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας

Σύντομη περιγραφή

Βασικός σκοπός και αντικείμενο του έργου ήταν η προσφορά ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, που θα επιτρέψουν σε μετανάστες/-στριες γονείς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική επικοινωνία με τα σχολεία των παιδιών τους, ώστε να διευκολυνθεί η γλωσσική, σχολική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών/-στριών στην ελληνική κοινωνία. Η ομάδα ανέλαβε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα αποτελέσματα της ανίχνευσης αναγκών που έγιναν από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ), Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Το πρόγραμμα οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΜΔΔΕΓ), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του οποίου διευθυντής είναι ο Συντονιστής του προγράμματος, Αν. Καθηγητής Γ. Ανδρουλάκης. Το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι αναρτημένο στον παρακάτω ιστότοπο: 

: http://greeklanglab.pre.uth.gr/el/ereunitika-programmata/elmego/

 

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από την ομάδα ανάπτυξης υλικού

Παπαδοπούλου, Μ., Ανδρουλάκης, Γ., Γκανά, Ε., Ποιμενίδου, Μ., Ανδρίτσου, Α., Παρασκευά, Α., Ανδρίτσου, Α., Κίτσιου, Σ. &  Ευθυμιάδου, Χ. «Επι-μένοντας Ελληνικά» Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/τριες γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  (συντονίστρια της ομάδας ανάπτυξης υλικού). Εκπαιδευτικό Υλικό για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://mariapapadopoulou.gr/index.php?catID=15

Παπαδοπούλου, Μ. (2015). ‘Επι-μένοντας ελληνικά’: Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες/-τριες.  Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμέλεια). Γλωσσική Παιδεία: 35 Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση (σσ. 344- 355).  Αθήνα: Gutenberg.

Papadopoulou, M., Gana, E., Androulakis, G., Mogli, M., Poimenidou, M. & Andritsou, A. (2014). Incorporating learners' needs into the curriculum: teaching Greek as L2 to immigrant parents with children in compulsory education. In J. Aguilar, C. Brudermann, & M. Leclère (eds.). Complexité, diversité et spécificité : Pratiques didactiques en contexte. (pp. 196-205). Version électronique disponible sur<halshs-01099170