Αιτήσεις υποστήριξης διπλωματικών εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την
διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, κατόπιν
συνεννόησης με τους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μέχρι
την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016.
Κατάθεση διπλωματικής στη γραμματεία έως Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016.
Πιθανές ημερομηνίες υποστήριξης: 16-17 Φεβρουαρίου 2016.