5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Τύπος Εκδήλωσης: 
Συνέδριο

Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 20-23 Οκτωβρίου 2016.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://developmental2016.uth.gr/