ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Αγγλικά: Τρίτη 17 Μαΐου 2016,  19.00-21.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο

Διδακτική Μεθοδολογία: Τρίτη 14 Ιουνίου 2016,  17.00-19.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο

Ψυχολογία: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016,  17.00-19.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο 

Μεθοδολογία Έρευνας : Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016,  17.00-19.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο