Αιτήσεις υποστήριξης διπλωματικών εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την
διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, κατόπιν
συνεννόησης με τους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μέχρι
την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Πιθανές ημερομηνίες υποστήριξης: 20-21 Σεπτεμβρίου 2016.