Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα κάνουν την ΠΑ στα νηπιαγωγεία κατά το εαρινό εξάμηνο να έχουν αποστείλει τις θεματικές που θα υλοποιήσουν διορθωμένες, μέχρι την Τρίτη 28/3 στους επόπτες/τριες τους. Μαζί να έχουν στείλει και τις επιπλέον τρεις δραστηριότητες (δραματοποίηση, εικαστικά, φυσική αγωγή).

Ποιοι/Ποιες θα είναι οι επόπτες/τριες θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

Οι θεματικές θα επιστραφούν στους/στις φοιτητές/τριες μέχρι την Κυριακή 9/4.

 

 

Στη συνέχεια θα βρείτε τον Πίνακα κατανομής των φοιτητριών/των στα νηπιαγωγεία