ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΤΠΕ 2016-2017


  Σας ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες που υπέβαλαν έγκυρες Αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, δηλαδή ηλεκτρονική Αίτηση στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στη διαδικασία συμβασιοποίησης με το φορέα επιλογής τους. Οι φοιτητές/ριες καλούνται μέχρι τις 19 Μαΐου 2017 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Καρτέλα Πρακτικής τους για να προχωρήσει η διαδικασία.

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί κάποιος να συμμετάσχει πλέον στο Πρόγραμμα της Α.Π.Α καλείται να στείλει άμεσα μέχρι τις 16 Μαΐου 2017 email στο praktiki [dot] ece [at] uth [dot] gr (praktiki.ece@uth.gr) για να εξαιρεθεί από τη διαδικασία.

Οι φοιτητές/ριες παρακαλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Εγγραφής και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του pa.uth.gr για τις σχετικές ανακοινώσεις.