ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Οι φοιτήτριες που ολοκληρώνουν την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ στις 31 Ιουλίου δε θα ορκιστούν τον Ιούλιο έτσι ώστε να αναγράφεται η Πρακτική Άσκηση στο Παράρτημα Διπλώματος κατά τη λήψη του πτυχίου τους το Σεπτέμβριο.

Η επιστημονική υπεύθυνη

Κατερίνα Μιχαλοπούλου