2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας - Εγγραφές

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Οκτωβρίου 2017, στον Βόλο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://schoolpsych2017.gr/ και στη σελίδα του συνεδρίου στο Facebook: https://www.facebook.com/schoolpsych2017

Πληροφορίες για την έγκαιρη εγγραφή υπάρχουν διαθέσιμες στη διεύθυνση https://schoolpsych2017.gr/εγγραφή ή στο τηλέφωνο 210 7499300/309.

Eξαιτίας προσωρινών τεχνικών προβλημάτων, είναι καλύτερα να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του συνεδρίου χρησιμοποιώντας τον Mozilla Firefox.