ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 'WATERWORLDADVENTURE'

Συνεχίζονται με επιτυχία οι δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος "Water World Adventure", το οποίο ξεκίνησε να πραγματοποιείται από τον περασμένο Νοέμβριο  στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης που εστιάζει στις στρατηγικές συμπράξεις για την σχολική εκπαίδευση.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται καινοτόμο ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και οδηγός χρήσης για εκπαιδευτικούς και γονείς. Στο πρόγραμμα  το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018 συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί της Ελλάδας, Πολωνίας, Πορτογαλίας και Ρουμανίας. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Κώστας Μάγος, επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα “WaterWorldAdventure” μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://waterworldadventure.eu/