Ανακοίνωση για δήλωση ενδιαφέροντος υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Παρακαλούνται οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την
διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, κατόπιν
συνεννόησης με τους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μέχρι
την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Πιθανές ημερομηνίες υποστήριξης: 26-27 Σεπτεμβρίου 2017.