ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποστείλει στα Ιδρύματα της χώρας τους ονομαστικούς  πίνακες των  φοιτητών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου  θα  μεταφορτώσει τα στοιχεία των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του Π.Θ.  στην ηλεκτρονική γραμματεία.

Ακολούθως, θα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών.

Ακριβέστερο χρονοδιάγραμμα θα ακολουθήσει, όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ