ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί φοιτητές, να σας υπενθυμίσουμε ότι η 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Άιτησης στο pa.uth.gr λήγει στις
14 Μαρτίου 2018. Μετά το πέρας της προθεσμίας
οι Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. -- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ---- Συγκρότημα Τσαλαπάτα Γιαννιτσών & Λαχανά τκ. 38446 - Βόλος τηλ. 2421 0 06382