Διευκρίνιση σχετικά με τις εξετάσεις των Αγγλικών

Σχετικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων των Αγγλικών, Θα δοθεί ένα επιστημονικό κείμενο, στα Αγγλικά, για κατανόηση. Η κατανόηση του κειμένου θα ελεγχθεί με ερωτήσεις κατανόησης ή/και ασκήσεις, όπως, π.χ., να δοθεί συνοπτικά το νόημα μιας συγκεκριμένης παραγράφου, να καλυφθούν κάποια κενά μιας παραγράφου με κατάλληλες λέξεις ή φράσεις, κ.ά. Δεν δεσμευόμαστε επ' ουδενί να περιοριστούμε σε συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων.