ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μάθημα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να εγγραφούν στο e-class ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Μαρίνα Σούνογλου) και να εκτυπώσουν τον 1ο οδηγό παρατήρησης, που θα συμπληρώσουν κατά την πρώτη επίσκεψη στα νηπιαγωγεία την Τρίτη 23/10.

Τη Δευτέρα 22/10 θα ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις των φοιτητών/τριών στα νηπιαγωγεία.

 

Η διδάσκουσα