ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Οι εγγραφές των υποψηφίων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν από 19/10/2018 έως και 26/10/2018, 11:00 - 13:00, στη Γραμματεία του ΠΤΠΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία στυνομικής ταυτότητας

2) Φωτοτυπία απολυτηρίου

3) Φωτοτυπία πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής

4) Δύο (2) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες