ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο e-class του μαθήματος γιατί το μάθημα θα κλείσει τη Δευτέρα, 22/10/18.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου