ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από 15/11/2018 έως και 21/11/2018 και ώρες 11:00 με 13:00.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κληθούν με νέα ανακοίνωση για να κάνουν την εγγραφή τους στο Τμήμα.