ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ "ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΣΙΣ Α.Ε.Α." ΚΑΙ "5%"

Παρακαλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή με τις κατηγορίες "Επιτυχόντων μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α." και "5%", να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από 26/11/2018 έως και 30/11/2018 και ώρες 11:00 με 13:00.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κληθούν με νέα ανακοίνωση για να κάνουν την εγγραφή τους στο Τμήμα.