ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή μετά από ένσταση, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από την Πέμπτη 13/12/2018 έως και την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρες 11:00 με 13:00.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κληθούν με νέα ανακοίνωση για να κάνουν την εγγραφή τους στο Τμήμα.