ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Μπίλη Βέμη
θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση 2018-2019, για τους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 
ΕΣΠΑ 2014-2020.